Opäť je tu možnosť poskytnúť 2 % z vypočítanej a zároveň včas zaplatenej dane pre rôzne spoločenské a humanitné organizácie, školy, nemocnice, ale aj pre športové kluby. Takýmto spôsobom si v posledných rokoch zvyšuje objem svojich finančných prostriedkov aj náš hokejový klub HC Nové Zámky, ktorý chce získané finančné prostriedky použiť na zlepšovanie podmienok.

Poslaním 2 % prispejete na rozvoj novozámockého hokeja, ako aj vyjadríte spokojnosť s jeho doterajším účinkovaním.


Postup pre zamestnancov:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Z toho Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.

3. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

4. Obe tieto tlačivá (“Vyhlásenie” spolu s “Potvrdením”), doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech nášho klubu. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.


Údaje občianskeho združenia:

Občianske združenie “Hokej Nové Zámky”
Právna forma: občianske združenie
sídlo: Nitrianska 13, 940 71 Nové Zámky
IČO: 42201195


Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


#77

Samuel Hain

 

Post: Obranca

Vek: 29

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

Hokejka: P