Prenájom

Objednávky prenájmu ľadovej plochy

Telefón +421 917 978 682
Email nz.zimnystadion@gmail.com

Cenník prenájmu

Materské a základné školy z Nových Zámkov

06:00-12:00 počas pracovných dní

Zadarmo
Ostatní Doplníme

 

Ceny u firemných prenájmov sú uvádzané bez DPH

V prípade predĺženia majstrovského stretnutia, alebo inej nepredvídanej udalosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie dotknutého rezervovaného prenájmu.

Výpočet ceny pri prelínaní sa cenových pásiem

V prípade, že prenajatá hodina trvá 40 a viac minút v lacnejšom pásme bude účtovaná nižšia cena.

Organizovanie firemných turnajov a sústredení športových klubov

Cena dohodou podľa počtu prenajatých hodín.

Ponuka pre firmy

  • Možnosť uhradiť vopred a následne čerpať predplatené hodiny formou prenájmu reklamnej plochy na mantineloch okolo hracej plochy (priamo do nákladov firmy).
  • V tomto prípade nie je uplatňovaná zľava, nakoľko tá vlastne predstavuje čiastku hodnoty prenájmu reklamnej plochy.
  • Firme bude vytvorené konto, z ktorého bude odpočítavaná vždy skutočná cena prenajatej hodiny (pri čerpaní hodín v rôznych časových pásmach).

 

#77

Samuel Hain

 

Post: Obranca

Vek: 29

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

Hokejka: P