Verejné korčuľovanie

Rozpis verejného korčuľovania

Informácie o verejnom korčuľovaní

Telefón +421 917 978 682
Email nz.zimnystadion@gmail.com

Cenník verejného korčuľovania

Dospelí 5 EUR
Deti do 15 rokov 4 EUR

Brúsenie korčúľ

Telefón +421 918 511 278
Čas dohodou

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA

 • Dodržiavajte pokyny usporiadateľov!
 • Vo všetkých priestoroch Zimného štadióna je zákaz fajčenia.
 • Každý návštevník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za škody a poranenia spôsobené nedodržiavaním prevádzkového poriadku.
 • Na Zimnom štadióne sú návštevníkom verejného korčuľovania k dispozicii lavičky na prezutie korčulí a sociálne zariadenia v priestoroch štadióna.
 • Upozorňujeme návštevníkov, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor počas korčuľovania na svoje veci v priestore Zimného štadióna. Za odložené veci neručíme!
 • Pri verejnom korčuľovaní je možné na ľadovej ploche korčuľovať len v ohlásenom smere jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať nevhodným správaním ostatných účastníkov verejného korčuľovania.
 • Na ľadovú plochu sa vstupuje len určenými vchodmi, nie preliezaním mantinelu.
 • Pre deti do 15 rokov doporučujeme používanie ochrannej prilby.
 • Doporučujeme primerané oblečenie a nosenie rukavíc.
 • Deti do 6 rokov len v doprovode osoby staršej ako 15 rokov.
 • Počas verejného korčuľovania je zákaz používať hokejky, puky a pod.

Momentálne službu vypožičiavania korčúľ počas Verejného korčuľovania neposkytujeme.

#77

Samuel Hain

 

Post: Obranca

Vek: 29

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

Hokejka: P