Médiá

Akreditácia novinárov

Akreditácia oprávňuje jej držiteľa na vstup na zimný štadión mesta Nové Zámky počas domácich zápasov klubu HC Nové Zámky a taktiež na vstup do vyhradených priestorov – press centrum, mix zóna, vyhradené miesta v hľadisku a okolie mantinelov. 

 

Žiadatelia o udelenie akreditácie musia v e-mailovej žiadosti uviesť svoje celé meno a priezvisko, názov média, ktoré zastupujú, a svoju funkciu. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretím osobám má za následok jej odobratie.

 
Médiám, ktoré chodia na domáce zápasy HC Nové Zámky pravidelne, bude udelená celoročná akreditácia. Žiadosti možno posielať maximálne do 16. septembra 2023.
 
Pri akreditáciách na jednotlivé zápasy je nutné zaslať žiadosť najneskôr 24 hodín pred zápasom.
 
Svoje žiadosti adresujte písomne na fityi.slah@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 949 887 330.

Akreditácie budú vydávané hodinu pred zápasom na Zimnom štadióne v Nových Zámkoch, príp. podľa vzájomnej dohody.

#77

Samuel Hain

 

Post: Obranca

Vek: 29

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

Hokejka: P