Záverečné stanovisko HC MIKRON Nové Zámky k aktuálnej téme o neabsolvovaní dopingovej kontroly hráčom HC SLOVAN Bratislava


Cieľom klubu HC MIKRON Nové Zámky bolo informovať verejnosť o pochybení, ktoré pri dopingovej kontrole nastalo. Klub je presvedčený, že táto kontrola neprebehla podľa pravidiel. To, že by vyžrebovaný hráč neabsolvoval odber vzorky bez následného trestu nemá v profesionálnom športe obdoby. Nie to ešte situácia, aby komisár miesto vyžrebovaného hráča, ktorý odmietne poskytnúť vzorku moču, po hodinovom nátlaku vybral iného.

Práve z tohto dôvodu HC MIKRON Nové Zámky na celú situáciu upozornili, pričom klub verejnosť neinformoval o tom, ktorý hráč odmietol poskytnúť vzorku moču. Verejnosť sa meno hráča dozvedela až zo stanoviska HC SLOVAN Bratislava, ktorý vlastne odmietnutie kontroly u svojho hráča potvrdil.

Zároveň však klub HC SLOVAN Bratislava na svojej webovej stránke uvádza, že “Milan Kytnár utrpel v závere zápasu bolestivé zranenie, v dôsledku ktorého nebol schopný bezprostredne po skončení zápasu odovzdať svoju vzorku. Zdravotný stav hráča bol priamo na štadióne urgentne zastabilizovaný. Následne bol prevezený do nemocnice na vykonanie odborného ošetrenia.” Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Preto náš klub požiadal o vyjadrenie lekára stretnutia MUDr. Igora Prekopa, ktorý daného hráča ošetril.

“Hráč hostí mal zranenie v hornej časti tela, ktoré nijakým spôsobom neobmedzovalo vykonaniu antidopingovej ani akejkoľvek inej kontroly. Ošetrenie prebehlo ambulantne v ambulancii na zimnom štadióne v Nových Zámkoch, pričom pri samotnom ošetrení neboli použité žiadne zakázané látky či lieky, ktoré by výsledky takejto kontroly mohli skresliť. Bolo to však s odporučením preväzu o jeden až dva dni. Komisári z Antidopingovej agentúry SR so mnou zdravotný stav hráča nekonzultovali, rovnako tak sa ma nepýtali, či je hráč spôsobilý na vykonanie kontroly. Nikdy som sa s takouto situáciou nestretol. Je pre mňa záhadou, ako sa hráč dokáže vyhnúť antidopingovej kontrole,” povedal lekár stretnutia MUDr. Igor Prekop, ktorý je v hokejových kruhoch známou osobou a okrem dlhoročných skúseností z ligového hokeja má za sebou i pôsobenie pri reprezentačných výberoch.

Rovnako má klub informácie, že v novozámockej nemocnici Milan Kytnár ošetrený nebol. Je preto evidentné, že hráč odišiel spolu s mužstvom naspäť do Bratislavy. Aj z toho je jasné, že ak hráč dokázal absolvovať viac než 90-minútovú cestu autobusom domov, nešlo o zranenie, ktoré by hráčovi bránilo vo vykonaní odberu vzorky moču.

Usporiadateľ stretnutia a vedúci zimného štadióna Juraj Domanizsa takisto potvrdil, že delegát stretnutia p. Marián Bezák viackrát vošiel do miestnosti určenej na dopingovú kontrolu, kde nemal čo robiť. A na mieste zotrval až do uzamknutia zimného štadióna.


Klub HC MIKRON Nové Zámky mrzí postoj Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, podľa ktorej prebehla kontrola v súlade s pravidlami. Vďaka jej “štandardným” postupom dostali všetci slovenskí športovci návod na to, ako sa bez väčších problémov vyhnúť dopingovej kontrole. Súhlasíme so stanoviskom HK Nitra, v ktorom píšu, že ak majú kontroly prebiehať takýmto štýlom, celá dopingová kontrola stráca akýkoľvek význam i zmysel.

Klub HC MIKRON Nové Zámky sa už k tejto téme viac vyjadrovať nebude a je na Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky, či situáciu preverí a či bude i v budúcnosti akceptovať takéto výnimky.

 

#77

Samuel Hain

 

Post: Obranca

Vek: 29

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

Hokejka: P