Realizačný tím

Funkcie Meno
Hlavný tréner Štefan Mikeš
Asistent trénera
Ivan Černý
Tréner brankárov
František Kučera
Technický vedúci Ján Pavliga
Kustód
MasérJozef Guzlej