Médiá

Akreditácia novinárov
Akreditácia oprávňuje jej držiteľa na vstup na zimný štadión mesta Nové Zámky počas domácich tipsportligových a prvoligových zápasov HC Nové Zámky a taktiež na vstup do vyhradených priestorov – press centrum, mix zóna, vyhradené miesta v hľadisku a okolie mantinelov. Žiadatelia o udelenie akreditácie musia v e-mailovej žiadosti uviesť svoje celé meno a priezvisko, názov média, ktoré zastupujú a svoju funkciu. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretím osobám má za následok jej odobratie.

Žiadosti o akreditácie zasielajte na mailovú adresu toth.michal61@gmail.com, a to najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu.