Pýtajte sa

Už skončenej rozhovory

  odpovídáno
Redakce Odpovede 25.1.2016